ELEMENTS DE PROTECCIÓ

Fusibles, PTC, varistors i protectors contra descàrregues electroestàtiques (ESD)

Fusibles rearmables (PPTC), SMD, amb terminals, alt voltatge, alta temperatura.

Varistors, Fusibles tèrmics. Protectors ESD, filtres EMI i TVS amb protecció ESD

Next Generation EU
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia