FONTS D’ALIMENTACIÓ I CONVERTIDORS

Alimentadors, fonts custom, convertidors DC/DC

Fonts d'alimentació: AC/DC, modulars, per carril DIN, montatge en PCB, industrial, mèdic, LED driver, PSU, ...

Adaptadors i cargadores de bateries, de sobre taula, empotrables i amb pins intercambiables.

Convertidors DC/DC, AC/DC, industrial, SMD, mèdics, encapsulats, d'alta aïllament, de petita i alta potència.

alta potencia.

Next Generation EU
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia